Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9123
Název záměru: CTPark Ostrava Hrabová, objekt O3 – rozšíření
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaHrabová
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 21.01.2016 08:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CTP INVEST, spol.s.r.o., Central trade park 1571, 396 01 Humpolec
IČ oznamovatele: 26166453
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.03.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 11.04.2012
Text dokumentace: OV9123_dokumentace.zip (17036 kB) - 29.02.2012 13:35:24
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV9123_prepracovana.zip (13507 kB) - 31.07.2012 09:37:36
Informace o dokumentaci: OV9123_infDokumentace.pdf (58 kB) - 29.02.2012 13:34:02
Vrácení dokumentace: OV9123_vraceni.pdf (48 kB) - 24.05.2012 08:18:25
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tížková Věra RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
08.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 07.09.2012
Text posudku: OV9123_posudek.pdf (277 kB) - 31.07.2012 09:30:05
Informace o posudku: OV9123_infPosudek.pdf (58 kB) - 01.08.2012 13:49:29
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
26.11.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV9123_zaveryStan.zip (917 kB) - 21.01.2016 08:51:52
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: