Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK360
Název záměru: Dostavba areálu Ing. Jiří Janák - Auto Janák Ústí nad Orlicí
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.2;II/4.3;II/10.4;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíÚstí nad OrlicíÚstí nad Orlicí
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.07.2008 10:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. Jiří Janák - Auto Janák, Královéhradecká 507, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ oznamovatele: 10523278
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PAK360_oznameni.doc (29394 kB) - 30.06.2008 10:10:56
Informace o oznámení: PAK360_infOznam.doc (68 kB) - 30.06.2008 10:10:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.07.2008
Závěry zjišťovacího řízení: PAK360_zjistovaci.doc (113 kB) - 23.07.2008 09:23:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: