Podlimitní záměry
Kód záměru: PAK647P
Název záměru: Stavby a stavební úpravy betonárky v Hlinsku
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.05.2019 12:02
Stav: Záznam založen
Zařazení - záměr je podlimitní k bodu:
Umístění:
Oznamovatel:
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Text sdělení: