Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK754
Název záměru: Obalovna Topol, modernizace technologie spojená se zvýšením kapacity
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimTuněchodyTuněchody
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.01.2017 08:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 02 Pardubice
IČ oznamovatele: 42198668
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 10.01.2017
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK754_oznameni.pdf (1187 kB) - 20.12.2016 10:21:25
Informace o oznámení: PAK754_infOznam.pdf (584 kB) - 20.12.2016 10:21:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.01.2017
Datum nabytí právní moci: 22.02.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PAK754_zjistovaci.pdf (620 kB) - 20.01.2017 08:12:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: