Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK849
Název záměru: VÝSTAVNĚ – PRODEJNÍ CENTRUM ASKO A OBCHODNÍ CESTRUM S EXTERIÉROVOU PROMEDNÁDOU – FMZ (FACHMARKTZENRUM)
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubicePardubice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.11.2019 10:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ASKO Invest Tschechien s. r. o., Nákupní 444/6, Praha 10 - Štěrboholy
IČO oznamovatele: 28538757
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 11.11.2019
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru: PAK849_oznameni.zip (27853 kB) - 17.10.2019 09:39:42
Informace o oznámení: PAK849_infOznam.pdf (202 kB) - 09.10.2019 08:44:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.11.2019
Datum nabytí právní moci: 24.12.2019
Závěry zjišťovacího řízení: PAK849_zjistovaci.pdf (278 kB) - 21.11.2019 10:20:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: