Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA013
Název záměru: Budova Metrocenter - 1. a 2. etapa
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHolešovice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 07.11.2003 11:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Entrust, s.r.o., U Uranie 18, Praha 7, 170 00
IČ oznamovatele: 25757121
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA013_oznameni.doc (155 kB) - 02.07.2002 08:16:43
Informace o oznámení: PHA013_infOznam.pdf (484 kB) - 03.07.2002 10:00:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA013_zjistovaci.pdf (2977 kB) - 30.08.2002 14:09:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA013_dokumentace.doc (936 kB) - 07.05.2003 15:24:40
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA013_infDokumentace.pdf (123 kB) - 07.05.2003 15:24:41
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pízová Naděžda RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA013_posudek.zip (162 kB) - 19.08.2003 13:35:53
Informace o posudku: PHA013_infPosudek.pdf (195 kB) - 19.08.2003 13:35:54
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA013_inf1VP.pdf (154 kB) - 12.09.2003 12:28:07
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA013_zapis1VP.pdf (923 kB) - 30.09.2003 14:50:27
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA013_zaveryStan.pdf (4140 kB) - 07.11.2003 11:43:25
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: