Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA239
Název záměru: Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská, Praha - Čakovice
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaČakovice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 12.02.2008 15:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: HYNEK MALÍK, Praha 7, Holešovice, Jateční 1444/11
IČO oznamovatele: 40866718
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA239_oznameni.pdf (1063 kB) - 27.09.2006 16:41:13
Informace o oznámení: PHA239_infOznam.pdf (156 kB) - 27.09.2006 16:41:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA239_zjistovaci.pdf (895 kB) - 04.01.2007 16:43:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 19
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Talavašek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA239_dokumentace.zip (2449 kB) - 29.06.2007 10:22:23
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA239_infDokumentace.pdf (131 kB) - 27.06.2007 14:51:26
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pízová Naděžda RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
08.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA239_posudek.pdf (636 kB) - 08.11.2007 15:10:59
Informace o posudku: PHA239_infPosudek.pdf (261 kB) - 08.11.2007 15:11:00
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
28.11.2007
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA239_inf1VP.pdf (130 kB) - 29.11.2007 13:33:30
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA239_zapis1VP.doc (152 kB) - 12.02.2008 15:31:46
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
12.02.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PHA239_zaveryStan.pdf (2031 kB) - 12.02.2008 15:28:51
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 18
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: