Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA680
Název záměru: Bytový dům Novodvorská, Praha-Libuš
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaLibuš
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 09.08.2016 09:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: HERCESA CZ s.r.o., Jana Masaryka 252/6, 12000 Praha 2
IČ oznamovatele: 27229823
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.11.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: PHA680_oznameni.zip (8732 kB) - 24.11.2009 10:07:39
Informace o oznámení: PHA680_infOznam.pdf (338 kB) - 24.11.2009 10:07:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.03.2010
Závěry zjišťovacího řízení: PHA680_zjistovaci.PDF (1848 kB) - 10.03.2010 08:12:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kuk Richard Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA680_dokumentace.zip (284066 kB) - 31.01.2012 10:27:10
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA680_infDokumentace.zip (477 kB) - 31.01.2012 09:33:18
Vrácení dokumentace: PHA680_vraceni.pdf (705 kB) - 18.03.2011 14:23:57
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hladká Kateřina Ing., Ph.D.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.05.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 15.06.2012
Text posudku: PHA680_posudek.pdf (41961 kB) - 16.05.2012 14:37:26
Informace o posudku: PHA680_infPosudek.PDF (77 kB) - 16.05.2012 14:37:26
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
08.06.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA680_inf1VP.PDF (150 kB) - 08.06.2012 11:43:08
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA680_zapis1VP.PDF (2402 kB) - 14.08.2012 09:53:48
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA680_zaveryStan.zip (3990 kB) - 09.08.2016 09:40:31
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: