Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA752
Název záměru: Obytný soubor „Májovková“ – Praha 22, k. ú. Pitkovice
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: PHA752_duvodyUkonceni.pdf (412 kB) - 20.01.2011 16:11:12
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaPitkovice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 20.01.2011 16:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Central group a.s.
IČ oznamovatele: 63999102
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PHA752_oznameni.zip (45316 kB) - 25.11.2010 10:16:06
Informace o oznámení: PHA752_infOznam.pdf (352 kB) - 25.11.2010 10:11:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: