Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA764
Název záměru: Rezidence Výhledy Pankrác, Praha 4 - Krč
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: PHA764_duvodyUkonceni.PDF (170 kB) - 23.02.2015 14:25:12
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKrč
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 23.02.2015 14:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AD 1 development s.r.o.
IČ oznamovatele: 28174151
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.02.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Klepalová Dana Mgr.
Text oznámení záměru: PHA764_oznameni.zip (30967 kB) - 15.02.2011 09:41:49
Informace o oznámení: PHA764_infOznam.PDF (224 kB) - 19.12.2012 14:05:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.04.2011
Závěry zjišťovacího řízení: PHA764_zjistovaci.pdf (55976 kB) - 27.04.2011 11:32:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 4
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Klepalová Dana Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
15.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 15.10.2014
Text dokumentace: PHA764_dokumentace.zip (129009 kB) - 19.12.2012 14:02:38
Text přepracované/doplněné dokumentace: PHA764_prepracovana.zip (219200 kB) - 23.09.2013 16:49:22
PHA764_prepracovana.zip (194745 kB) - 15.09.2014 16:51:45
Informace o dokumentaci: PHA764_infDokumentace.PDF (283 kB) - 15.09.2014 17:27:47
Vrácení dokumentace: PHA764_vraceni.PDF (545 kB) - 17.04.2013 14:16:13
PHA764_vraceni.zip (971 kB) - 19.12.2013 14:41:53
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kuk Richard Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: