Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA828
Název záměru: Industrie Park Sever – I. etapa úpravy haly D – nájemní celek Vb, Praha 20, k.ú. Horní Počernice
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHorní Počernice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 21.11.2012 15:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VGP CZ I., a.s. Jenišovice 59, 46833 Jenišovice u Jablonce n. N.
IČ oznamovatele: 28712994
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.09.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 17.10.2012
Zpracovatel oznámení: Vrátná Iva Ing.
Text oznámení záměru: PHA828_oznameni.zip (13628 kB) - 27.09.2012 12:02:29
Informace o oznámení: PHA828_infOznam.PDF (259 kB) - 27.09.2012 12:03:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2012
Závěry zjišťovacího řízení: PHA828_zjistovaci.PDF (927 kB) - 21.11.2012 15:21:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA828_infZjistovaci.PDF (117 kB) - 21.11.2012 15:22:09
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 20
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: