Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA855
Název záměru: Bytový dům "Holešovice - Jankovcova", Praha 7
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHolešovice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 08.07.2013 15:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CENTRAL GROUP Prague Real Expo a.s.
IČ oznamovatele: 29002320
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 24.04.2013
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PHA855_oznameni.pdf (82175 kB) - 04.04.2013 10:15:48
Informace o oznámení: PHA855_infOznam.pdf (669 kB) - 04.04.2013 10:15:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.07.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PHA855_zjistovaci.pdf (4768 kB) - 08.07.2013 15:18:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA855_infZjistovaci.pdf (285 kB) - 08.07.2013 15:18:36
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 7
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: