Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1684
Název záměru: Silnice I/27 v úseku Třemošná – hranice kraje
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-severBílovBílov v Čechách
Plzeňský krajPlzeň-severHorní BřízaHorní Bříza
Plzeňský krajPlzeň-severHromniceHromnice
Plzeňský krajPlzeň-severKaznějovKaznějov
Plzeňský krajPlzeň-severKraloviceKralovice u Rakovníka
Plzeňský krajPlzeň-severKraloviceTrojany u Mladotic
Plzeňský krajPlzeň-severPlasyBabina
Plzeňský krajPlzeň-severPlasyNebřeziny
Plzeňský krajPlzeň-severPlasyPlasy
Plzeňský krajPlzeň-severRybniceRybnice u Kaznějova
Plzeňský krajPlzeň-severSedlecSedlec u Kralovic
Plzeňský krajPlzeň-severTřemošnáTřemošná
Plzeňský krajPlzeň-severVysoká LibyněVysoká Libyně
Plzeňský krajPlzeň-severVýrovVýrov u Kralovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.05.2014 11:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.03.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 14.04.2014
Zpracovatel oznámení: Mužík Radomír Mgr.
Text oznámení záměru: PLK1684_oznameni.zip (191874 kB) - 24.03.2014 12:01:11
Informace o oznámení: PLK1684_infOznam.pdf (349 kB) - 24.03.2014 12:01:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.05.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1684_zjistovaci.zip (4937 kB) - 19.05.2014 11:15:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1684_infZjistovaci.pdf (268 kB) - 19.05.2014 11:15:53
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
PlzeňskýPlzeň-severMěstský úřad Kralovice
PlzeňskýPlzeň-severMěstský úřad Plasy
PlzeňskýPlzeň-severMěstský úřad Třemošná
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: