Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1793
Název záměru: VGP Park Plzeň Bručná ,Hala „B“ – Faiveley transport – navýšení kapacity
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-městoPlzeňBručná
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.11.2016 14:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VGP CZ VIII, a.s., Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice u Jablonce nad Nisou
IČ oznamovatele: 27431452
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 03.10.2016
Zpracovatel oznámení: Vrátná Iva Ing.
Text oznámení záměru: PLK1793_oznameni.zip (20338 kB) - 13.09.2016 08:29:25
Informace o oznámení: PLK1793_infOznam.pdf (524 kB) - 13.09.2016 08:29:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.11.2016
Datum nabytí právní moci: 06.12.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1793_zjistovaci.zip (3717 kB) - 02.11.2016 14:11:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
PlzeňskýPlzeň-městoMagistrát města Plzně
PlzeňskýPlzeň-městoÚřad městského obvodu Plzeň 2-Slovany
PlzeňskýPlzeň-městoÚřad městského obvodu Plzeň 2-Slovany
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: