Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1892
Název záměru: Challenge Europe Park
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-severMyslinkaMyslinka
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.03.2019 09:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CHALLENGE EUROPE a.s., Jeremenkova 1021/70, 147 00 Praha
IČ oznamovatele: 24153338
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.02.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 16.03.2019
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: PLK1892_oznameni.zip (16437 kB) - 14.02.2019 08:18:42
Informace o oznámení: PLK1892_infOznam.zip (282 kB) - 14.02.2019 08:18:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.03.2019
Datum nabytí právní moci: 27.04.2019
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1892_zjistovaci.zip (1362 kB) - 27.03.2019 09:48:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1892_infZjistovaci.pdf (339 kB) - 27.03.2019 09:48:59
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: