Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1151
Název záměru: Supermarket Čerčany
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Důvody ukončení záměru: STC1151_duvodyUkonceni.zip (4790 kB) - 08.11.2017 08:47:27
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovČerčanyČerčany
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.11.2017 08:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. Dušan Višvarda
IČ oznamovatele: 69304238
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vrátná Iva Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC1151_oznameni.zip (4790 kB) - 03.09.2009 06:35:30
Informace o oznámení: STC1151_infOznam.doc (81 kB) - 24.08.2009 12:36:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.10.2009
Závěry zjišťovacího řízení: STC1151_zjistovaci.doc (151 kB) - 02.11.2009 14:24:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: