Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1534
Název záměru: Modernizace povrchových úprav v areálu společnosti LEGIOS Nymburk
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkNymburkDrahelice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.05.2012 08:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LEGIOS a.s., Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 46711201
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 15.05.2012
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: STC1534_oznameni.zip (5458 kB) - 24.04.2012 08:05:39
Informace o oznámení: STC1534_infOznam.doc (99 kB) - 24.04.2012 08:11:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.05.2012
Závěry zjišťovacího řízení: STC1534_zjistovaci.doc (187 kB) - 30.05.2012 07:47:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1534_infZjistovaci.doc (80 kB) - 30.05.2012 07:47:59
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: