Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1877
Název záměru: Vědecko technický park Žalov
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-západRoztokyŽalov
Poznámka: Záměr lze zařadit též pod bod 10.13 Tématické areály na ploše nad 5000 m2, podle přílohy č. 1 zákona, kategorie II Oznamovatelem záměru pro předložení dokumentace EIA je nyní na základě plné moc společnost VTP Žalov s.r.o., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, IČ 24120081 Veřejné projednání se nekonalo - k dokumentaci ani posudku nebylo obdrženo žádné nesouhlasné vyjádření.
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.04.2016 10:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Trigema Projekt Alfa s.r.o., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 24120081
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.03.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 30.03.2015
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: STC1877_oznameni.zip (47836 kB) - 04.03.2015 17:24:17
Informace o oznámení: STC1877_infOznam.doc (64 kB) - 09.03.2015 11:10:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.04.2015
Závěry zjišťovacího řízení: STC1877_zjistovaci.zip (2664 kB) - 28.04.2015 09:55:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1877_infZjistovaci.doc (54 kB) - 28.04.2015 09:55:14
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Karel Jan Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
23.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 23.11.2015
Text dokumentace: STC1877_dokumentace.zip (67420 kB) - 19.10.2015 11:39:49
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1877_infDokumentace.doc (68 kB) - 20.10.2015 10:57:14
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Paciorková Jarmila Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
03.02.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 04.03.2016
Text posudku: STC1877_posudek.zip (9486 kB) - 27.01.2016 15:25:05
Informace o posudku: STC1877_infPosudek.zip (573 kB) - 27.01.2016 15:32:01
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
12.04.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1877_zaveryStan.zip (3009 kB) - 12.04.2016 10:11:55
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: