Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1972
Název záměru: R4 Skalka - křižovatka II/118, odvodnění území v rozsahu stavebních objektů SO 310, SO 311, SO 312, SO 313, SO 314, SO 330, SO 332, SO 333, SO 334
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramDubenecDubenec u Příbramě
Středočeský krajPříbramHájeHáje u Příbramě
Středočeský krajPříbramMilínStěžov
Středočeský krajPříbramPříbramBytíz
Středočeský krajPříbramVišňováVišňová
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.04.2016 16:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.03.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 24.03.2016
Zpracovatel oznámení: Mužík Radomír Mgr.
Text oznámení záměru: STC1972_oznameni.zip (15772 kB) - 29.02.2016 10:51:50
Informace o oznámení: STC1972_infOznam.doc (64 kB) - 29.02.2016 17:06:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.04.2016
Datum nabytí právní moci: 23.05.2016
Závěry zjišťovacího řízení: STC1972_zjistovaci.zip (2727 kB) - 20.04.2016 16:23:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: úřadem pro následné povolující řízení je Ministerstvo dopravy