Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1986
Název záměru: Přístavba haly 3 ALMANI RADONICE parc. č. 112/38 a 116/34 k.ú. Radonice u Prahy
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východRadoniceRadonice u Prahy
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.07.2016 13:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ALMANI s.r.o.
IČ oznamovatele: 27408043
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 16.05.2016
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: STC1986_oznameni.zip (5057 kB) - 22.04.2016 11:02:15
Informace o oznámení: STC1986_infOznam.doc (63 kB) - 02.05.2016 11:57:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.05.2016
Závěry zjišťovacího řízení: STC1986_zjistovaci.pdf (587 kB) - 12.07.2016 13:56:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: