Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2116
Název záměru: Odbahnění mokřadu v evropsky významné lokalitě a přírodní památce Jablonná – mokřad
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPříbramDolní HbityDolní Hbity
Středočeský krajPříbramJablonnáHorní Hbity
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.11.2017 08:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Středočeský kraj, Zborovská 12, 150 21 Praha 5
IČ oznamovatele: 70891095
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 01.11.2017
Zpracovatel oznámení: Kuk Richard Ing.
Text oznámení záměru: STC2116_oznameni.zip (12806 kB) - 10.10.2017 08:41:06
Informace o oznámení: STC2116_infOznam.pdf (321 kB) - 12.10.2017 14:19:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.11.2017
Datum nabytí právní moci: 19.12.2017
Závěry zjišťovacího řízení: STC2116_zjistovaci.zip (1330 kB) - 15.11.2017 08:26:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýPříbramObecní úřad Kamýk nad Vltavou
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: