Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2133
Název záměru: Snížení fugitivních emisí ve Slévárně ocelí METAZ Týnec a.s.
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: I/3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovTýnec nad SázavouTýnec nad Sázavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: Fri Feb 23 11:24:02 CET 2018
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: METAZ Týnec a.s., Senovážné náměstí 1588/4, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 25759597
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Wed Jan 17 00:00:00 CET 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Fri Feb 16 00:00:00 CET 2018
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: STC2133_oznameni.zip (21057 kB) - 12.02.2018 09:32:00
Informace o oznámení: STC2133_infOznam.pdf (252 kB) - 17.01.2018 08:46:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Mon Feb 26 00:00:00 CET 2018
Datum nabytí právní moci: Thu Mar 29 00:00:00 CEST 2018
Závěry zjišťovacího řízení: STC2133_zjistovaci.zip (2362 kB) - 23.02.2018 11:24:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: