Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK559
Název záměru: Zemědělská bioplynová stanice Velká Bukovina
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/3.1;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajDěčínVelká BukovinaVelká Bukovina
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.08.2009 09:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BPS BUKOVINA s.r.o., Velká Veleň 109, 405 02 Děčín
IČ oznamovatele: 28696816
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.06.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: ULK559_oznameni.pdf (5392 kB) - 26.06.2009 07:57:48
Informace o oznámení: ULK559_infOznam.doc (33 kB) - 26.06.2009 07:57:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.08.2009
Závěry zjišťovacího řízení: ULK559_zjistovaci.pdf (389 kB) - 07.08.2009 08:05:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: