Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK834
Název záměru: Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8 (Knínice)
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajDěčínDěčínChrochvice
Ústecký krajDěčínDěčínHorní Oldřichov
Ústecký krajDěčínDěčínKrásný Studenec
Ústecký krajDěčínDěčínPodmokly
Ústecký krajDěčínDěčínVilsnice
Ústecký krajDěčínJílovéJílové u Děčína
Ústecký krajDěčínJílovéMartiněves u Děčína
Ústecký krajDěčínJílovéModrá u Děčína
Ústecký krajDěčínMalšoviceMalšovice
Ústecký krajÚstí nad LabemLibouchecLibouchec
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČO oznamovatele: 65993390
Datum a čas posledních úprav: 17.01.2024 14:08
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 22.04.2013
Zpracovatel oznámení: Mužík Radomír Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Šikulová Lenka RNDr. (rozená Tajmrová)
Dotčené ptačí oblasti: Netýká se žádné PO
Dotčené EVL: Bohyňská lada, Chmelník, Lotarův vrch
Text oznámení záměru: ULK834_oznameni.zip (45621 kB) - 20.03.2013 09:41:37
Informace o oznámení: ULK834_infOznam.doc (40 kB) - 27.03.2013 13:06:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.06.2013
Závěry zjišťovacího řízení: ULK834_zjistovaci.doc (264 kB) - 17.06.2013 09:27:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK834_infZjistovaci.doc (39 kB) - 26.06.2013 09:00:31
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mužík Radomír Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Šikulová Lenka RNDr. (rozená Tajmrová)
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
07.02.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 09.03.2022
Text dokumentace: ULK834_dokumentace.zip (167046 kB) - 28.08.2015 13:04:38
Text přepracované/doplněné dokumentace: ULK834_prepracovana.zip (570626 kB) - 05.12.2018 10:21:08
ULK834_prepracovana.pdf (6815 kB) - 05.12.2018 10:48:44
ULK834_prepracovana.pdf (8487 kB) - 26.01.2022 12:50:40
Přílohy k dokumentaci: B. Přílohy
ULK834_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (23153 kB) - 05.12.2018 10:50:05
C.Rozptylová studie
ULK834_prilohaDokumentaceDOC_2.zip (33472 kB) - 05.12.2018 10:50:58
D.Hluková studie
ULK834_prilohaDokumentaceDOC_3.zip (35244 kB) - 05.12.2018 10:52:03
E. Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví
ULK834_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (1003 kB) - 05.12.2018 10:53:06
F.Orientační geotechnický průzkum
ULK834_prilohaDokumentaceDOC_5.zip (61252 kB) - 05.12.2018 10:54:20
G.Biologický průzkum
ULK834_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (29446 kB) - 05.12.2018 10:55:17
H.Posouzení vlivů na soustavu NATURA 2000
ULK834_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (5500 kB) - 05.12.2018 10:56:01
I.Vyhodnocení vlivů na krajinný ráz
ULK834_prilohaDokumentaceDOC_8.zip (1834 kB) - 05.12.2018 10:56:59
J. Mapové listy
ULK834_prilohaDokumentaceDOC_9.zip (365399 kB) - 05.12.2018 10:59:15
B.přílohy - přepracovaná Dokumentace
ULK834_prilohaDokumentaceDOC_10.zip (23682 kB) - 26.01.2022 12:57:36
C. Rozptylová studie - přepracovaná Dokumentace
ULK834_prilohaDokumentaceDOC_11.zip (12048 kB) - 26.01.2022 12:59:03
D. Hluková studie - přepracovaná Dokumentace
ULK834_prilohaDokumentaceDOC_12.zip (25921 kB) - 26.01.2022 12:59:54
E. Vyh.vlivů na veřejné zdraví - přepracovaná Dok.
ULK834_prilohaDokumentaceDOC_13.pdf (1993 kB) - 26.01.2022 13:01:30
F. HG a IG průzkum - přepracovaná Dokumentace
ULK834_prilohaDokumentaceDOC_14.zip (171084 kB) - 26.01.2022 13:03:25
G. Hodnocení podle §67 - přepracovaná Dokumentace
ULK834_prilohaDokumentaceDOC_15.zip (143458 kB) - 26.01.2022 13:05:55
H. Hodnocení podle §45i - přepracovaná Dokumentace
ULK834_prilohaDokumentaceDOC_16.zip (5964 kB) - 26.01.2022 13:07:39
I. Vyh. krajinný ráz - přepracovaná Dokumen
ULK834_prilohaDokumentaceDOC_17.zip (126553 kB) - 26.01.2022 13:09:14
J. Mapové listy - přepracovaná Dokumentace
ULK834_prilohaDokumentaceDOC_18.zip (240574 kB) - 26.01.2022 13:11:29
Informace o dokumentaci: ULK834_infDokumentace.zip (1854 kB) - 04.02.2022 10:42:00
Text vyhodnocení na Naturu 2000: ULK834_vyhodnoceniNaturaDokumentace.zip (5964 kB) - 26.01.2022 13:15:22
Vrácení dokumentace: ULK834_vraceni.zip (10485 kB) - 19.10.2015 11:50:03
ULK834_vraceni.zip (198 kB) - 21.01.2019 14:41:05
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Bílá Karolína Mgr., Ph.D. (roz. Černá)
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK834_posudek.zip (53544 kB) - 17.01.2024 14:08:48
Informace o posudku:
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: ULK834_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (3143 kB) - 05.08.2022 10:50:08
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
28.03.2022
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK834_inf1VP.zip (421 kB) - 30.03.2022 15:27:41
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK834_zapis1VP.pdf (308 kB) - 05.08.2022 10:09:45
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
17.01.2024
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ULK834_zaveryStan.pdf (280 kB) - 17.01.2024 13:59:08
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: závazné stanovisko krajského úřadu č.j.: KUUK/086872/2022 ze dne 05.08.2022 bylo v přezkumném řízení zrušeno rozhodnutím MŽP Č. j.: MZP/2023/530/404 ze dne 8.6.2023.