Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK914
Název záměru: Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceLitoměřiceLitoměřice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.01.2015 11:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organiozace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.12.2014
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mužík Radomír Mgr.
Text oznámení záměru: ULK914_oznameni.zip (10930 kB) - 02.12.2014 08:58:46
Informace o oznámení: ULK914_infOznam.docx (27 kB) - 05.12.2014 07:36:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.01.2015
Závěry zjišťovacího řízení: ULK914_zjistovaci.doc (82 kB) - 06.01.2015 11:48:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK914_infZjistovaci.docx (28 kB) - 06.01.2015 11:48:15
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: