Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK973
Název záměru: Modernizace produkční stanice selat Háj u Duchcova
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceHáj u DuchcovaHáj u Duchcova
Ústecký krajTepliceJeníkovHajniště u Duchcova
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.11.2016 13:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: INTEGRAZ, spol.s r.o. pro ŽV Záhorčí, Vrbice, Litoměřická 104, 411 64 Vrbice u Roudnice nad Labem
IČ oznamovatele: 44568860
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Nešpor Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
30.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 29.07.2016
Text dokumentace: ULK973_dokumentace.pdf (12379 kB) - 24.06.2016 07:52:49
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Rozptylová studie
ULK973_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (3796 kB) - 24.06.2016 07:53:09
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví
ULK973_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (584 kB) - 24.06.2016 07:54:06
Informace o dokumentaci: ULK973_infDokumentace.pdf (133 kB) - 29.06.2016 15:03:08
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Paciorková Jarmila Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
23.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 23.10.2016
Text posudku: ULK973_posudek.zip (8050 kB) - 13.09.2016 10:39:41
Informace o posudku: ULK973_infPosudek.pdf (133 kB) - 23.09.2016 08:16:52
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
28.11.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK973_zaveryStan.zip (1505 kB) - 25.11.2016 13:01:07
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: