Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS383
Název záměru: Rekonstrukce silnice II/360 Třebíč-Velké Meziříčí (zbývající úseky), k.ú. Oslavice a Oslavička.
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouOslaviceOslavice
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouOslavičkaOslavička
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 02.10.2008 12:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 58733 Jihlava
IČ oznamovatele: 70890749
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Novotný Mojmír Ing.
Text oznámení záměru: VYS383_oznameni.pdf (2207 kB) - 04.09.2008 15:56:26
Informace o oznámení: VYS383_infOznam.doc (38 kB) - 04.09.2008 15:56:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.10.2008
Závěry zjišťovacího řízení: VYS383_zjistovaci.doc (63 kB) - 02.10.2008 11:51:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: