Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS520
Název záměru: III/36042 Mirošov – most ev.č, 36042-3
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouBlažkovBlažkov
Kraj VysočinaŽďár nad SázavouMirošovMirošov u Bobrové
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 18.03.2011 12:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČ oznamovatele: 70890749
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.02.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Novotný Mojmír Ing.
Text oznámení záměru: VYS520_oznameni.pdf (8889 kB) - 16.02.2011 12:19:47
Informace o oznámení: VYS520_infOznam.pdf (82 kB) - 16.02.2011 12:19:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.03.2011
Závěry zjišťovacího řízení: VYS520_zjistovaci.pdf (105 kB) - 18.03.2011 12:36:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: