Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS822
Název záměru: Přeložka silnice I/23 Třebíč - jihovýchodní obchvat
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčTřebíčTřebíč
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 28.04.2016 12:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Město Třebíč, karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČ oznamovatele: 00290629
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.02.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 03.03.2016
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: VYS822_oznameni.zip (53853 kB) - 12.02.2016 10:22:15
Informace o oznámení: VYS822_infOznam.pdf (285 kB) - 12.02.2016 10:22:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.04.2016
Závěry zjišťovacího řízení: VYS822_zjistovaci.pdf (458 kB) - 28.04.2016 12:43:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: