Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS834
Název záměru: Stáj pro masné krávy - Bedřichov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovPacovBedřichov u Zhořce
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 15.06.2016 09:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. Petra Polanská, Bedřichov 6, 395 01 Pacov
IČ oznamovatele: 03847101
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 06.06.2016
Zpracovatel oznámení: Přílepek Radek Ing.
Text oznámení záměru: VYS834_oznameni.pdf (1431 kB) - 16.05.2016 09:45:48
Informace o oznámení: VYS834_infOznam.pdf (334 kB) - 16.05.2016 09:45:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.06.2016
Datum nabytí právní moci: 16.07.2016
Závěry zjišťovacího řízení: VYS834_zjistovaci.pdf (262 kB) - 15.06.2016 09:41:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: