Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS871
Název záměru: Modernizace farmy Lhotice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčLhoticeLhotice u Jemnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 18.05.2017 07:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZEOBS, spol. s r.o., Velká brána 584, 675 31 Jemnice
IČ oznamovatele: 49449443
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 02.05.2017
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: VYS871_oznameni.zip (26959 kB) - 12.04.2017 09:04:14
Informace o oznámení: VYS871_infOznam.pdf (491 kB) - 12.04.2017 09:04:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.05.2017
Datum nabytí právní moci: 20.06.2017
Závěry zjišťovacího řízení: VYS871_zjistovaci.pdf (357 kB) - 18.05.2017 07:31:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: