Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS905
Název záměru: Změna trasy záměru II/602 Jihlava – JV obchvat v km 0,800 – 2,300
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaJihlavaSasov
Kraj VysočinaJihlavaPukliceStudénky
Kraj VysočinaJihlavaRančířovRančířov
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 30.10.2017 08:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČ oznamovatele: 70890749
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.09.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 09.10.2017
Zpracovatel oznámení: Novotný Mojmír Ing.
Text oznámení záměru: VYS905_oznameni.zip (233977 kB) - 19.09.2017 10:26:35
Informace o oznámení: VYS905_infOznam.pdf (500 kB) - 19.09.2017 10:26:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.10.2017
Datum nabytí právní moci: 30.11.2017
Závěry zjišťovacího řízení: VYS905_zjistovaci.pdf (673 kB) - 30.10.2017 08:25:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: