Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK157
Název záměru: Čerpací stanice PH Tesco - Uherský Brod
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajUherské HradištěUherský BrodUherský Brod
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.11.2007 07:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: A-STUDIO, s.r.o., Bajkalská 27, 821 01 Bratislava
IČ oznamovatele: 31396526
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ZLK157_oznameni.doc (1343 kB) - 19.06.2006 06:27:41
Informace o oznámení: ZLK157_infOznam.doc (115 kB) - 19.06.2006 06:27:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK157_zjistovaci.doc (329 kB) - 19.07.2006 11:17:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ZLK157_dokumentace.pdf (2644 kB) - 16.10.2006 09:29:28
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK157_infDokumentace.doc (93 kB) - 16.10.2006 09:29:28
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hrouzek Stanislav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK157_posudek.doc (286 kB) - 18.06.2007 06:22:51
Informace o posudku: ZLK157_infPosudek.zip (313 kB) - 26.06.2007 12:20:23
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ZLK157_inf1VP.pdf (30 kB) - 13.07.2007 09:00:23
Zápis z 1. veřejného projednání: ZLK157_zapis1VP.pdf (81 kB) - 07.08.2007 15:03:53
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ZLK157_zaveryStan.pdf (59 kB) - 08.11.2007 07:38:38
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýUherské HradištěMěstský úřad Uherský Brod
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: