Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK614
Název záměru: Areál společnosti TSR Czech Republic s.r.o., provozovna Vsetín - zvýšení kapacity
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínVsetínVsetín
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.02.2013 13:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TSR Czech Republic s.r.o.
IČ oznamovatele: 40614875
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.05.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 18.06.2012
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: ZLK614_oznameni.zip (6622 kB) - 07.02.2013 13:50:36
Informace o oznámení: ZLK614_infOznam.pdf (293 kB) - 28.05.2012 09:38:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.06.2012
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK614_zjistovaci.zip (1028 kB) - 25.06.2012 05:51:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: