Posuzování koncepcí
Kód koncepce: HKK008K
Název koncepce: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (Aktualizace 2018)
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Návrh koncepce
Datum a čas posledních úprav: 01.10.2020 08:30
Předkladatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO předkladatele: 70889546
Datum zveřejnění: 05.03.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 25.03.2020
Text oznámení: HKK008K_oznameni.pdf (2848 kB) - 05.03.2020 13:11:48
Informace o oznámení: HKK008K_infOznam.pdf (140 kB) - 05.03.2020 13:11:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení: HKK008K_infZjistovaci.pdf (128 kB) - 01.04.2020 13:48:00
Závěr zjišťovacího řízení: HKK008K_zjistovaci.pdf (173 kB) - 01.04.2020 13:48:00
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Marek Přemysl RNDr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: HKK008K_vyhodnoceni.zip (3082 kB) - 01.10.2020 08:23:20
Návrh koncepce: HKK008K_navrh.zip (1510121 kB) - 01.10.2020 08:30:32
Informace o návrhu koncepce: HKK008K_infNavrh.docx (46 kB) - 29.09.2020 14:53:49
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: