Posuzování koncepcí
Kód koncepce: HKK010K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje města Hradec Králové do roku 2040
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Oznámení
Datum a čas posledních úprav: 05.08.2022 13:09
Předkladatel: Statutární město Hradec Králové
IČO předkladatele: 00268810
Datum zveřejnění: 05.08.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 25.08.2022
Text oznámení: HKK010K_oznameni.zip (7809 kB) - 05.08.2022 13:09:35
Informace o oznámení: HKK010K_infOznam.pdf (126 kB) - 05.08.2022 13:09:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení:
Posouzení Natura 2000:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: