Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK015S
Název koncepce: Změna č. 3 ÚP Deštné v Orl. horách
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Záznam založen
Datum a čas posledních úprav: 02.02.2021 10:29
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: Obecní úřad deštné v Orlických horách
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 18.01.2021
Poznámka:
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: HKK015S_navrh_textStanoviska.pdf (123 kB) - 02.02.2021 10:29:06
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: