Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK023S
Název koncepce: Návrh zprávy o upl. ÚP Hynčice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Záznam založen
Datum a čas posledních úprav: 16.04.2021 09:18
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: Městský úřad Broumov
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 15.02.2019
Poznámka:
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: HKK023S_navrh_textStanoviska.pdf (110 kB) - 16.04.2021 09:18:00
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: