Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK024S
Název koncepce: Návrh zprávy o upl. ÚP Adršpach
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Záznam založen
Datum a čas posledních úprav: 16.04.2021 09:28
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel:
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: