Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK025F
Název koncepce: Změna č. 1 územního plánu Špindlerův Mlýn
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 04.02.2016 09:07
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 10.05.2013
Předkladatel: Město Špindlerův Mlýn
IČO předkladatele: 00278343
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: HKK025F_zadani.pdf (1202 kB) - 05.06.2013 12:25:52
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 05.06.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK025F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (302 kB) - 05.06.2013 12:26:13
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 23.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 23.04.2014
Posuzovatel: Bílek Ondřej RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Bílek Ondřej RNDr.
Text  návrhu (ÚP): HKK025F_navrh.pdf (1015 kB) - 23.04.2015 09:24:05
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK025F_vyhodnoceni.pdf (2372 kB) - 23.04.2015 09:24:05
Text Hodnocení Natura 2000: HKK025F_Natura.pdf (631 kB) - 23.04.2015 09:24:05
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 23.04.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK025F_stanoviskoSEA.pdf (311 kB) - 23.04.2015 09:25:15
Datum veřejného projednání: 14.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 22.08.2015
Podstatná změna ÚP: Ne
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se: Ne
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě: 17.08.2015
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: Souhlasné
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: HKK025F_StanoviskoSEAupr.pdf (260 kB) - 04.02.2016 09:07:42