Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK029S
Název koncepce: Změna č. 3 ÚP Nová Paka
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Záznam založen
Datum a čas posledních úprav: 16.04.2021 12:42
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: Městský úřad Nová Paka
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 24.05.2019
Poznámka:
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: HKK029S_navrh_textStanoviska.pdf (167 kB) - 16.04.2021 12:42:01
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: