Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK045F
Název koncepce: Změna č. 1 územního plánu Deštné v Orlických horách
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 05.03.2015 10:05
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 26.09.2013
Předkladatel: Obecní úřad Deštné v Orlických horách
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: HKK045F_zadani.pdf (2734 kB) - 04.11.2013 10:06:49
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 25.10.2013
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text vyjádření k návrhu zadání: HKK045F_vyjadreni_textVyjadreniNavrhZadani.pdf (303 kB) - 04.11.2013 10:07:19
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 30.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 30.11.2014
Posuzovatel: Macháček Milan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK045F_vyhodnoceni.pdf (2694 kB) - 05.03.2015 10:05:10
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 04.03.2015
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK045F_stanoviskoSEA.pdf (312 kB) - 05.03.2015 10:05:59
Datum veřejného projednání: 09.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 16.04.2015
Podstatná změna ÚP: Ano
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se: Ano
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: Souhlasné