Posuzování územních plánů (do 31.12.2006)
Kód koncepce: HKK051U
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu obce Machov
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 19.05.2008 09:45
Předkladatel: Městský úřad Náchod
IČO předkladatele:
Návrh zadání:
Závěr zjišťovacího řízení: HKK051U_zjistovaci.doc (152 kB) - 07.04.2005 08:55:20
Posuzovatel: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text stanoviska: HKK051U_zaverStan.doc (155 kB) - 19.05.2008 09:45:15
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování: