Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK061F
Název koncepce: Územní plán Bartošovice v Orlických horách
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 21.02.2020 09:12
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 09.01.2014
Předkladatel: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: HKK061F_zadani.pdf (118 kB) - 13.02.2014 08:46:31
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 04.02.2014
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK061F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (260 kB) - 13.02.2014 08:51:35
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 08.08.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 01.11.2019
Posuzovatel: Macháček Milan RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK061F_vyhodnoceni.pdf (2472 kB) - 21.02.2020 09:11:38
Text Hodnocení Natura 2000: HKK061F_Natura.pdf (3505 kB) - 21.02.2020 09:11:38
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 19.02.2020
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK061F_stanoviskoSEA.pdf (252 kB) - 21.02.2020 09:12:50
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: