Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK097P
Název koncepce: Územní plán obce Dolní Dvůr
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 15.07.2013 12:03
Předkladatel: Městský úřad Vrchlabí
IČO předkladatele: 00278475
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: MěÚ Vrchlabí OÚ Dolní Dvůr
Text návrhu zadání: HKK097P_navrhZadani.doc (174 kB) - 07.08.2008 10:58:05
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK097P_stanoviskoNavrhZadani.doc (143 kB) - 07.08.2008 10:59:10
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bauer Pavel Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bauer Pavel Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK097P_stanoviskoNavrh1.pdf (142 kB) - 17.08.2010 09:29:44
Text stanoviska k návrhu (2): HKK097P_stanoviskoNavrh2.pdf (257 kB) - 15.07.2013 12:03:49
Důvody ukončení posuzování: