Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK131F
Název koncepce: Změna č . 2 územního plánu Špindlerův Mlýn
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 01.03.2016 11:38
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 18.03.2015
Předkladatel: Městský úřad Špindlerův Mlýn
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: HKK131F_zadani.pdf (6566 kB) - 17.04.2015 10:18:55
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 16.04.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK131F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (304 kB) - 17.04.2015 10:20:33
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 29.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 13.01.2016
Posuzovatel: Bílek Ondřej RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Bílek Ondřej RNDr.
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK131F_vyhodnoceni.pdf (2472 kB) - 01.03.2016 11:37:01
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 26.02.2016
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK131F_stanoviskoSEA.pdf (340 kB) - 01.03.2016 11:38:16
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: