Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: HKK234F
Název koncepce: Návrh zprávy o uplatňování ÚP Rtyně v Podkrkonoší
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 02.07.2018 15:30
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy: 10.03.2016
Předkladatel: Městský úřad Trutnov
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: HKK234F_zprava.pdf (7205 kB) - 22.04.2016 13:01:48
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 06.04.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: HKK234F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.pdf (274 kB) - 22.04.2016 13:02:21
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 22.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 10.11.2016
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: HKK234F_vyhodnoceni.pdf (1372 kB) - 02.07.2018 15:28:04
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 27.06.2018
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: HKK234F_stanoviskoSEA.pdf (226 kB) - 02.07.2018 15:30:53
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: