Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK314P
Název koncepce: Návrh zadání změny Územního plánu města Hradec Králové č. 234
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 11.08.2011 12:32
Předkladatel: Magistrát města Hradec Králové
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Magistrát města Hradec Králové
Text návrhu zadání: HKK314P_navrhZadani.pdf (567 kB) - 11.01.2010 13:54:46
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK314P_stanoviskoNavrhZadani.doc (87 kB) - 01.02.2010 14:10:03
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK314P_stanoviskoNavrh1.pdf (200 kB) - 11.08.2011 12:32:54
Důvody ukončení posuzování: