Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK393P
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Dobruška
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 12.11.2013 14:10
Předkladatel: Městský úřad Dobruška
IČO předkladatele: 00274879
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu: Městský úřad Dobruška
Text návrhu zadání: HKK393P_navrhZadani.pdf (420 kB) - 25.08.2010 10:12:51
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK393P_stanoviskoNavrhZadani.doc (96 kB) - 20.09.2010 08:26:34
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Bílek Ondřej RNDr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Bílek Ondřej RNDr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK393P_stanoviskoNavrh1.pdf (308 kB) - 13.08.2012 12:35:18
Text stanoviska k návrhu (2): HKK393P_stanoviskoNavrh2.pdf (285 kB) - 12.11.2013 14:10:08
Důvody ukončení posuzování: