Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: HKK448P
Název koncepce: Nové Město nad Metují
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 29.09.2017 09:51
Předkladatel: Městský úřad Nové Město nad Metují
IČO předkladatele: 00272876
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: HKK448P_navrhZadani.pdf (205 kB) - 13.04.2011 09:11:28
Text stanoviska k návrhu zadání: HKK448P_stanoviskoNavrhZadani.pdf (196 kB) - 13.04.2011 09:11:48
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Maňour Jiří prom.geol., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel Natura 2000:
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): HKK448P_stanoviskoNavrh1.pdf (331 kB) - 21.08.2013 10:46:18
Text stanoviska k návrhu (2): HKK448P_stanoviskoNavrh2.pdf (140 kB) - 29.09.2017 09:51:25
Důvody ukončení posuzování: